Reklamné bannery

 UPOZORNENIE

Vzhľadom k tomu, že majiteľom stránok www.horami.sk je súkromná osoba a nepodnikateľ, realizuje túto občasnú činnosť v súlade s daňovými predpismi a predpismi, ktorými sa riadi podnikanie v Slovenskej republike a že na takúto činnosť nie je potrebné živnostenské oprávnenie, nie je potrebný a podľa pravidiel, ani možný daňový doklad typu faktúra. Taktiež sa na takúto finančnú transakciu nevyžaduje registračná pokladnica. Finančným dokladom je šek, alebo výpis z bankového účtu objednávateľa. Objednávateľ navyše obdrží k tomu aj od zhotoviteľa elektronické potvrdenie o inkasovaní príjmu.

Náklady na reklamu podľa tunajších zákonov sú odpočítateľnou účtovnou položkou.

Daňové

  • Autor nie je platca DPH, príjem zdaňuje príjem podľa pravidla:
    • V tomto prípade vznikne autorovi povinnosť takýto príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov a zdaniť ho v lehote na podanie daňového priznania.  

      V prípade, že autor dosahuje príjmy z predaja svojich diel bez zmluvného vzťahu, keď si sám predáva svoje diela, potom si sám aj zdaňuje dosiahnuté príjmy cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. Fyzickej osobe vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2017 presiahnu sumu 1 901,67 eura. (suma sa mení podľa daného roka)

  • daňovým dokladom o zaplatení je bankový výpis o zaplatení